Defnyddio Egni

Ysgol – Ysgol Bro Idris
Oed – CA4
Pwnc – Ffiseg
Iaith – Cymraeg
Amser i orffen y gwaith – 4-6 awr

Uned TGAU – U1

Disgrifiad
Casgliad o gwestiynau a thaflenni ateb.
1. Effeithiolrwydd tŷ – sylfaenol / Effeithiolrwydd tŷ
2. Effeithiolrwydd
3. Egni gwresogi a chludiant
4. Cwestiynau arholiad 1.3