Canolfan Cefnogaeth GwE

Croeso i Ganolfan Cefnogaeth GwE

 

Mae’r ganolfan gefnogaeth yn cynnwys adnoddau sydd wedi cael eu cynhyrchu gan ysgolion y rhanbarth yn ogystal ag adnoddau sydd wedi eu creu gan GwE. Gallwch ddefnyddio’r hidlydd o fewn y llyfrgelloedd er mwyn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau penodol neu gallwch ddefnyddio’r nodwedd chwilio i ddod o hyd i faes neu adnodd penodol.

Adnoddau Diweddaraf

Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig

Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig

Mae’r Sefydliad Gwaddol Addysgol yn darparu canllawiau sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n awgrymu’r hyn y dylai ysgolion fod yn ei wneud, ond nid yw’n darparu cymorth ac adnoddau pragmataidd ynghylch sut y dylid ei wneud. Mae’r rhaglen hon yn pontio’r bwlch hwnnw ac...