Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig

Mae’r Sefydliad Gwaddol Addysgol yn darparu canllawiau sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n awgrymu’r hyn y dylai ysgolion fod yn ei wneud, ond nid yw’n darparu cymorth ac adnoddau pragmataidd ynghylch sut y dylid ei wneud. Mae’r rhaglen hon yn pontio’r bwlch hwnnw ac yn darparu arf amhrisiadwy ar gyfer codi safonau Addysgu a Dysgu dysgwyr bregus a difreintiedig.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Lansiad: Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregusa Difreintiedig Trwy Addysgu a Dysgu Effeithiol