Arferion Datblygol mewn Ieithoedd Rhyngwladol yn y CiG

Arferion Datblygol mewn Ieithoedd Rhyngwladol yn y CiG

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol Adnoddau Marchnad CiG English Yn ôl Arferion Datblygol mewn Ieithoedd Rhyngwladol yn y CiG Rydym ni’n datblygu gwefan i arddangos enghreifftiau o arferion datblygol mewn IRh yng nghyd-destun datblygiadau yn y...
Cymorth Cymwysterau Digidol

Cymorth Cymwysterau Digidol

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol Adnoddau Marchnad CiG English Yn ôl Croeso i’r adran adnoddau ar y cyrsiau amrywiol y mae athrawon ym Gogledd Cymru yn eu haddysgu i’n dysgwyr. Os hoffech ofyn am adnodd neu os hoffech rannu adnodd...
Pam fod y rheilffordd wedi ei hadeiladu? – Dosbarth Google

Pam fod y rheilffordd wedi ei hadeiladu? – Dosbarth Google

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Pam fod y rheilffordd wedi ei hadeiladu? – Dosbarth Google Ysgol – Dalgylch Dysyni Blwyddyn – 3 – 6 Cyfrwng – Cymraeg Hyd y Gweithgaredd – 7+ awr Maes Dysgu a Phrofiad...
Posteri awgrymiadau ar gyfer cefnogi dysgwyr

Posteri awgrymiadau ar gyfer cefnogi dysgwyr

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Posteri awgrymiadau ar gyfer cefnogi dysgwyr Mae’r posteri hyn yn darparu toreth o syniadau i arweinwyr, ymarferwyr, dysgwyr a’u rhieni / gofalwyr ar sut i gael y gorau o ddysgu o bell neu...
Posteri Canllawaiu MATh

Posteri Canllawaiu MATh

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Posteri Canllawaiu MATh Datblygwyd y posteri hyn gan grŵp traws-gonsortia i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad ar faterion fel y diffiniad cenedlaethol, lles, addysgu a dysgu ac arweinyddiaeth disgyblion...
Dysgu Cydamserol ac Anghydamserol o Bell – Cynradd

Dysgu Cydamserol ac Anghydamserol o Bell – Cynradd

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Dysgu Cydamserol ac Anghydamserol o Bell – Cynradd Mae dysgu ac addysgu cydamserol yn cyfeirio at sefyllfa lle rydyn ni, fel ymarferwyr, a’r dysgwyr yn bresennol ar yr un pryd. Mae dysgu yn yr...