Pam fod y rheilffordd wedi ei hadeiladu? – Dosbarth Google

Ysgol – Dalgylch Dysyni
Blwyddyn – 3 – 6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Gweithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Gwyddoniaeth a thechnoleg
Maes Dysgu a Phrofiad 2 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Trosolwg o’r Cynnwys
Cyfres o dasgau trawsgwricwlaidd ar y thema ‘Pam fod y rheilffordd wedi ei hadeiladu?’ ac yn ymwneud â gweithgareddau STEM. Mae’r amrywiol dasgau yn gymysgedd o weithgareddau y gellir eu cwblhau ar-lein, yn ddigidol neu yn draddodiadol ac mae hyblygrwydd i’w haddasu fel sy’n briodol. Mae cyfarwyddiadau ar gyfer yr athro a’r disgybl wedi ei nodi ar y tasgau unigol. Mae cyswllt cryf ar brofiadau go iawn ac ar ddatblygu’r Pedwar Diben.

Llythrennedd
Datblygu geirfa
Eglurder a geirfa
Diben
Siarad cydweithredol
Gofyn cwestiynau
Sillafu, gramadeg
Cysyllteiriau a chystrawen
Atalnodi
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau
Prawfddarllen, golygu a gwella

Rhifedd
Perthnasoedd yn y system rif
Llythrennedd ariannol
Mesur
Siâp a gofod

Digidol
Cyfathrebu
Cydweithredu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol
Creu cynnwys digidol
Gwerthuso a gwella cynnwys digidol

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Pam fod y rheilffordd wedi ei hadeiladu?