Arferion Datblygol mewn Ieithoedd Rhyngwladol yn y CiG

Rydym ni’n datblygu gwefan i arddangos enghreifftiau o arferion datblygol mewn IRh yng nghyd-destun datblygiadau yn y CiG.

Bydd y wefan yn parhau i esblygu dros y misoedd nesaf.  Mae croeso i chi fwrw golwg dros y wefan wrth eich pwysau, a chysylltwch â ni os hoffech chi gyfrannu trwy rannu eich gwaith â ni.

Cliciwch yma i fynd i’r wefan.