Dysgu Cydamserol ac Anghydamserol o Bell – Cynradd

Mae dysgu ac addysgu cydamserol yn cyfeirio at sefyllfa lle rydyn ni, fel ymarferwyr, a’r dysgwyr yn bresennol ar yr un pryd. Mae dysgu yn yr ystafell ddosbarth yn enghraifft o hyn. 

Gall dysgu ac addysgu cydamserol hefyd ddigwydd ar-lein. Gelwir hyn hefyd yn ddysgu ac addysgu o bell cydamserol, ac mae hyn yn golygu ein bod yn bresennol ar yr un pryd â’n dysgwyr ond dydyn ni ddim yn yr un lleoliad. Defnyddir fideogynadledda neu sgwrsio byw yn y sefyllfa hon yn aml. 

Mae dysgu ac addysgu anghydamserol o bell yn cyfeirio at sefyllfa lle nad ydyn ni’n bresennol ar yr un pryd neu yn yr un lleoliad â’n dysgwyr. Yn y sefyllfa hon, mae angen i ni ddarparu adnoddau i ddysgwyr y maen nhw’n gweithio trwyddyn nhw yn ystod eu hamser eu hunain.

Mae dysgu ac addysgu anghydamserol o bell yn gallu cynnwys defnyddio:

  • adnoddau ac offer digidol fel fideos, podlediadau a fforymau
  • adnoddau ac offer nad ydyn nhw’n ddigidol, fel adnoddau papur.

Ysgol Henblas

Llythrennedd: Pwyslais ar brofiadau llafar a chyfle i drafod testun gydag oedolion yn y cartref

Naratif

Llythrennedd: Pwyslais ar brofiadau llafar a chyfle i drafod testun gydag oedolion yn y cartref

Modiwlau

Testun a Delwedd

Lleihau llwyth amherthnasol

Goresgyn rhwystrau i dysgu trwy ddarganfod anghydamserol o bell

 

Adnoddau

Dyluniwch ystafell aml-ffydd a chred, (a elwir yn aml yn ystafell weddi aml-ffydd) ar gyfer maes awyr lleol.

Addysg Grefyddol

Naratif

Dyluniwch ystafell aml-ffydd a chred, (a elwir yn aml yn ystafell weddi aml-ffydd) ar gyfer maes awyr lleol. Anogir dysgwyr i ddylunio a chynllunio ystafell ffydd a chred. Fe’u hanogir i gynnwys esboniad o sut y bydd yn cael ei ddefnyddio a’r eitemau a fydd yn cael eu cynnwys yn yr ystafell. Gall dysgwyr hefyd greu cyflwyniad byr i egluro eu cynllun. Mae’r adnodd yn darparu’r holl wybodaeth a thasgau dan arweiniad i ganiatáu i ddisgyblion gyflawni’r dasg ddysgu hon sy’n seiliedig ar senarios.

Modiwlau

Testun a Delwedd

Cynllunio

Trefnwyr o flaen llaw

Dysgu seiliedig ar senario

Dysgu seiliedig ar broblemau

 

Ysgol Gymuned y Fali

Ysgrifennu Llythyr Anffurfiol – Cyd- destun Patagonia Blwyddyn 3 a 4.

Naratif

 Ysgrifennu Llythyr Anffurfiol – Cyd- destun Patagonia Blwyddyn 3 a 4.

Modiwlau

Drilio ac Ymarfer

 

Defnyddio gwybodeath flaenorol

 

Dysgu seiliedig ar senario

Sgaffaldio

Asesu fel dysgu, asesu ar gyfer dysgu ac asesu o ddysgu

Asesu gan gyfoedion

 

 

Ysgol Henblas

Rhif GwE – Cyflwyniad ar sut yr aeth yr ysgol ati i ddarparu gwersi mathemateg mewn sefyllfa Dysgu o Bell

Naratif

Rhif GwE – Cyflwyniad ar sut yr aeth yr ysgol ati i ddarparu gwersi mathemateg mewn sefyllfa Dysgu o Bell

Modiwlau

Drilio ac Ymarfer

Fideos ac Animeiddiadau

Asesu Ffurfiannol

 

Lleihau llwyth amherthnasol

 

 

Asesu fel dysgu, asesu ar gyfer dysgu ac asesu o ddysgu

 

 

Adnoddau

Ysgol y Fali

Blwyddyn 3 a 4: Y Tywydd

Naratif

Blwyddyn 3 a 4: Y Tywydd

Modiwlau

Testun a Delwedd

Fideos ac Animeiddiadau

Atgyfnerthu

Defnyddio gwybodaeth flaenorol

Dysgu seiliedig ar senario

Dysgu heb fod yn ddigidol anghydamserol o bell

 

 

 

Adnoddau

Ysgol y Fali

Gweithgareddau wedi selio ar Oes yr Hearn

Naratif

Blwyddyn 3 a 4: Y Tywydd

Modiwlau

Drilio ac Ymarfer

Testun a Delwedd

Atgyfnerthu

Defnyddio gwybodaeth flaenorol

Dysgu seiliedig ar broblemau

Sgaffaldio

Dysgu heb fod yn ddigidol anghydamserol o bell

Asesu fel dysgu, asesu ar gyfer dysgu, ac asesu o ddysgu

 

Ysgol y Fali

Disgrifiad o dy Celtaidd

Naratif

Disgrifiad o dy Celtaidd

Modiwlau

Fideos ac Animeiddiadau

Asesu ffurfiannol

Defnyddio gwybodaeth flaenorol

Sgaffaldio

Asesu fel dysgu, asesu ar gyfer dysgu, ac asesu o ddysgu

 

Adnoddau