Posteri awgrymiadau ar gyfer cefnogi dysgwyr

Mae’r posteri hyn yn darparu toreth o syniadau i arweinwyr, ymarferwyr, dysgwyr a’u rhieni / gofalwyr ar sut i gael y gorau o ddysgu o bell neu ddysgu hybrid, a sut i fynd i’r afael ag anghenion lles a chynnydd mewn cyfnod heriol.