Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Ystyriaethau’r Cyfnod Sylfaen

Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Ystyriaethau’r Cyfnod Sylfaen

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Ystyriaethau’r Cyfnod Sylfaen Canllawiau Cyfnod Sylfaen o ddogfennau Llywodraeth Cymru (Diweddarwyd Ebrill 30ain, 2021)‘Canllawiau Gweithredol i Ysgolion a...
Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Ystyriaethau’r Cyfnod Sylfaen

Esiamplau o weithgareddau Dysgu Cyfunol – Cyfnod Sylfaen

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Esiamplau o weithgareddau Dysgu Cyfunol – Cyfnod Sylfaen Dylid dilyn y canllawiau gweithredol ac asesiad risg yr ysgol wrth gynllunio a chyflwyno gweithgareddau. Cyfeiriwch at y ddogfen...
Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Ystyriaethau’r Cyfnod Sylfaen

Modelau Dysgu Cyfunol CA2

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Modelau Dysgu Cyfunol CA2 Mae GwE wedi datblygu tri model enghreifftiol sy’n rhoi cyd-destun i’r modelau dysgu cyfunol gan ddangos sut y gellir cymhwyso egwyddorion dysgu ac addysgu...
Nadolig / Enwogion y Castell – Adnoddau dysgu cyfunol

Nadolig / Enwogion y Castell – Adnoddau dysgu cyfunol

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Nadolig / Enwogion y Castell – Adnoddau dysgu cyfunol Mae dau Ddosbarth Google dysgu cyfunol dwyieithog o’r enw ‘Nadolig’ ac ‘Enwogion y Castell’ ar gael ar gyfer athrawon CA2. Maent yn cynnig...
Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Ystyriaethau’r Cyfnod Sylfaen

Gweithdy Dysgu Cyfunol CA2

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Gweithdy Dysgu Cyfunol CA2 Dyma weithdy a gynhaliwyd yn ddiweddar i gyflwyno a thrafod dysgu...