Datblygu Sgiliau Mathemateg a Rhifedd yn yr Awyr Agored (Hydref 2020)

Mae’n hanfodol eich bod yn gwylio’r cyflwyniad hwn yn gyntaf cyn symud ymlaen i edrych ar y profiadau dysgu sut i ddatblygu sgiliau mathemategol/rhifedd yn yr awyr agored. Mae’r cyflwyniad yn cynnwys dilyniant mewn sgiliau, adnoddau i ddatblygu sgiliau mathemateg/rhifedd ac ystyriaethau ar gyfer gweithredu’r MDaPh Mathemateg a Rhifedd.

​Rhannu syniadau ynglŷn â ffyrdd o ddatblygu sgiliau mathemateg a rhifedd disgyblion drwy brofiadau dysgu cyfoethog yn yr awyr agored. Nifer fawr o’r gweithgareddau yn seiliedig ar ‘Y Nadolig’ a’r defnydd o adnoddau naturiol a darnau rhydd.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Casglu a chyfrif mes
Creu cwrs golff hwyliog
Gemau concer
Neidr neu lindys ddail
Bwystfilod y baw
Arolwg coed
Didoli esgidiau glaw
Pwyso yn yr awyr agored
Stondin Nadolig
Awenau Rudolff
Anrhegion Siôn Corn
Llywiwr lloeren Siôn Corn
Y sblat fwyaf