Nadolig / Enwogion y Castell – Adnoddau dysgu cyfunol

Mae dau Ddosbarth Google dysgu cyfunol dwyieithog o’r enw ‘Nadolig’ ac ‘Enwogion y Castell’ ar gael ar gyfer athrawon CA2. Maent yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Digidol. Mae cysylltiadau gyda modelau Dysgu Carlam sydd ar gael ar Ganolfan Cefnogaeth GwE a chyda 4 diben Cwricwlwm i Gymru.

Efallai y bydd y casgliad hwn o weithgareddau yn ddefnyddiol i chi. Nid ydynt yn themâu cydlynus, ond yn gasgliad o unedau sy’n modelu dysgu cyfunol y gallwch ddewis a dethol ohonynt.

Mae’r dosbarth Nadolig yn cynnwys cyfuniad o weithgareddau digidol a thraddodiadol. Gweler y codau ar gyfer derbyn mynediad i’r dosbarthiadau isod.

Pe byddech yn dymuno copi athro o’r dosbarthiadau, mae dolen o fewn y dosbarthiadau o dan y pennawd ‘Cyflwyniad’. Dilynwch y cyfarwyddiadau ‘Gwneud cais am gopi athro’.

Codau’r dosbarthiadau newydd felly yw:

Nadolig / Christmas (kei6znf )

Enwogion yn y Castell/Celebrities in the Castle (w2h755h )