Modelau Dysgu Cyfunol CA2

Mae GwE wedi datblygu tri model enghreifftiol sy’n rhoi cyd-destun i’r modelau dysgu cyfunol gan ddangos sut y gellir cymhwyso egwyddorion dysgu ac addysgu effeithiol drwy ddulliau cyfunol. Gallwch ddefnyddio’r modelau hyn fel sail i’ch cynllunio, neu gallwch ail ddefnyddio rhai or syniadau neu’r egwyddorion wrth lunio eich syniadau eich hun. Gallwch addasu’r tasgau er mwyn ei defnyddio ar gyfer holl ystod oedran CA2.