Modelau Lles

Modelau Lles

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Modelau Lles Ffeithlun ac esiampl o fodel / agweddau llesaint mae’n bosib i ysgolion eu gweithredu. Mae’r esiampl hefyd yn cynnwys cyswllt i adnoddau a gywbodaeth pellach o fewn y maes lles....
Y Gymraeg yn CA4

Y Gymraeg yn CA4

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Y Gymraeg yn CA4 Adnoddau i gefnogi datblygiad y Gymraeg yn CA4. Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu. Adnoddau trawsrhanbarthol Mae’r tudalennau Sway isod yn cynnwys cyfres o ddolenni i...
Y Gymraeg yn CA4

Y Gymraeg yn CA3

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Y Gymraeg yn CA3 Adnoddau i gefnogi datblygiad y Gymraeg yn CA3. Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu. Adnoddau trawsrhanbarthol Mae’r tudalennau Sway isod yn cynnwys cyfres o ddolenni i...
Y Gymraeg yn CA4

Y Gymraeg – Modelau Cyfnod Sylfaen

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Y Gymraeg – Modelau Cyfnod Sylfaen Modelau dysgu o bell a dysgu cyfunol i gefnogi a datblygu’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu. Modelau dysgu...
Modelau Dysgu Cyfunol CA2

Modelau Dysgu Cyfunol CA2

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Modelau Dysgu Cyfunol CA2 Mae GwE wedi datblygu tri model enghreifftiol sy’n rhoi cyd-destun i’r modelau dysgu cyfunol gan ddangos sut y gellir cymhwyso egwyddorion dysgu ac addysgu...