Yr Eidal

Yr Eidal

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Yr Eidal Ysgol: Ysgolion Llanbedrgoch / TalwrnBlwyddyn: Meithrin a Derbyn, Blwyddyn 1 a 2Cyfrwng: CymraegHyd y Weithgaredd: 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1: Mathemateg a rhifeddMaes Dysgu a Phrofiad 2:...
Deian a Loli

Deian a Loli

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Deian a Loli Ysgol: Ysgol y Gelli Thema: Deian a Loli Ystod Oedran: Meithrin a Derbyn Amser: 2 wythnos Maes Dysgu a Phrofiad: Celfyddydau mynegiannol, Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Mathemateg a...
Y Gaeaf

Y Gaeaf

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Y Gaeaf Ysgol: Ysgol Morfa NefynYstod Oedran: Cynfod SylfaenMaes Dysgu a Phrofiad: Gwyddoniaeth a technoleg, Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Iechyd a lles Casgliad o dasgau wythnosol...
Model Dysgu Carlam – Cyfnod Sylfaen

Model Dysgu Carlam – Cyfnod Sylfaen

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Model Dysgu Carlam – Cyfnod Sylfaen     Bwriedir i’r model Dysgu Carlam hwn eistedd o fewn eich model Dysgu Cyfunol, ac i chi ei ddefnyddio i roi hwb i sgiliau penodol, y rhai sydd eu hangen...