Y Gaeaf

Ysgol: Ysgol Morfa Nefyn
Ystod Oedran: Cynfod Sylfaen
Maes Dysgu a Phrofiad: Gwyddoniaeth a technoleg, Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Iechyd a lles

Casgliad o dasgau wythnosol trawsgwricwlaidd i’r Cyfnod Sylfaen (Derbyn a B1) ar thema Y Gaeaf. Mae’r taflenni yma ar gyfer eu rhannu gyda rhieni i egluro’r tasgau. Defnyddir Hwb ar gyfer gwenud y tasgau a rhennir y gwaith gyda’r ysgol drwy SeeSaw. Mae’r pob taflen yn ddwyieithog.