Y Gaeaf (Winter)

Ysgol: Ysgol Morfa Nefyn
Ystod Oedran: Cynfod Sylfaen
Maes Dysgu a Phrofiad: Gwyddoniaeth a technoleg, Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Iechyd a lles

Casgliad o dasgau wythnosol trawsgwricwlaidd i’r Cyfnod Sylfaen (Derbyn a B1) ar thema Y Gaeaf. Mae’r taflenni yma ar gyfer eu rhannu gyda rhieni i egluro’r tasgau. Defnyddir Hwb ar gyfer gwenud y tasgau a rhennir y gwaith gyda’r ysgol drwy SeeSaw. Mae’r pob taflen yn ddwyieithog.

School: Ysgol Morfa Nefyn
Age range: Year 1 and 2
Area of learning experience: Science and technology, Language, literacy and communication, Health and well-being

For English (Welsh Second Lanuage ), I would say that it is a series of activities for children in Year 1 and 2 base on the theme of Winter. Each plan would last approximately a week and will need to be subsidised with additional activities via your learning platform.