Deian a Loli

Ysgol: Ysgol y Gelli
Thema: Deian a Loli
Ystod Oedran: Meithrin a Derbyn
Amser: 2 wythnos
Maes Dysgu a Phrofiad: Celfyddydau mynegiannol, Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Mathemateg a rhifedd

Disgrifiad :

Cyfres o unedau wythnosol o weithgareddau trawsgwricwlaidd ar gyfer dysgwyr Meithrin a Derbyn yn seiliedig ar gyfres deledu Deian a Loli. Sicrhau gweithgareddau sy’n symbylu’r plant a chyfathrebu’n glir gyda rhain.