Cynllunio ar gyfer newid Cwricwlwm – Sesiwn 1

Cynllunio ar gyfer newid Cwricwlwm – Sesiwn 1

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Cynllunio ar gyfer newid Cwricwlwm – Sesiwn 1 Yma mae Gweminar a gafodd ei recordio ar ‘Cynllunio ar Gyfer Newid y Cwricwlwm Sesiwn 1’. Mae’r sesiwn fer yma yn egluro fframwaith Cwricwlwm i...
Gweminar ‘Papurau Procio’ ar y Daith Ddiwygio

Gweminar ‘Papurau Procio’ ar y Daith Ddiwygio

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Gweminar ‘Papurau Procio’ ar y Daith Ddiwygio Dyma recordiad o weminar yn cyflwyno’r ‘Papurau Procio’, gyda chyfraniadau gan Arwyn Thomas, yr Athro Graham Donaldson a thîm o...
Gwreiddio’r 12 Egwyddor Addygegol i’n Harferion Beunyddiol (Gwanwyn 2021)

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen (Gwanwyn 2021)

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen (Gwanwyn 2021) Mae’n hanfodol eich bod yn gwylio’r cyflwyniad hwn yn gyntaf cyn symud ymlaen i edrych ar yr astudiaethau achos isod. Mae’r cyflwyniad yn cynnwys syniadau ar sut...