Gwreiddio’r 12 Egwyddor Addygegol i’n Harferion Beunyddiol (Gwanwyn 2021)

‘Gwreiddio’r 12 Egwyddor Addysgegol yn ein Harferion Beunyddiol yn y cyfnod sylfaen ac ym mlwyddyn 3’.

Mae’n hanfodol eich bod yn gwylio’r cyflwyniad hwn yn gyntaf cyn symud ymlaen i edrych ar y profiadau dysgu sy’n enghreifftio’r egwyddorion addysgeol.

Prif amcanion yr hyfforddiant yw :

  • Datblygu dealltwriaeth o theorïau ac ymchwil am ddatblygiad a dysgu plant, sy’n berthnasol i gynllunio ac ymarfer dyddiol.
  • Cynllunio amgylchedd ddysgu effeithiol, sy’n ymgorffori’r 12 egwyddor addysgegol a phedwar diben y Cwricwlwm i Gymru. 
  • Defnyddio’r ddarpariaeth yn effeithiol er mwyn ehangu medrau llythrennedd, rhifedd a phrofiadau digidol y disgyblion. 

Crëwyd 9 profiad dysgu gwahanol gyda set o nodiadau i gyd-fynd â phob fideo.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Y Chwistrell Hiraf
Swigod
Pympiau, sbyngiau, mopiau a seiffonau
Peintio â Phendil
Hidlo
Ffowntenni a Ffynhonnau
Dwr Cerddorol
Diodydd Rhew
Afonydd a Llifogydd
Cyflwyniad Dŵr gan Arfona Evans

Cyflwyniad sy’n cynnwys syniadau ar gyfer adnoddau i’r ardal ddŵr, tu fewn a thu allan, profiadau dysgu posib gan gynnwys datrys problemau a rhestr o lyfrau posib i ysgogi’r profiadau hynny.