Gweminar ‘Papurau Procio’ ar y Daith Ddiwygio

Dyma recordiad o weminar yn cyflwyno’r ‘Papurau Procio’, gyda chyfraniadau gan Arwyn Thomas, yr Athro Graham Donaldson a thîm o YCG ar draws GwE.

• Gobeithio bydd y Darnau Meddwl hyn yn annog staff eich ysgol i fyfyrio ar yr hyn sydd eisoes yn gweithion’n effeithiol, yr hyn sydd angen ei fireinio a’r hyn sydd angen ei newid.
• Mae’r darnau meddwl yn gofyn i chi feddwl yn ddwys am bwrpas ac amlygu materion yn ymwneud â chynllunio’r cwricwlwm, arweinyddiaeth, gweledigaeth, addysgeg ac asesu y mae’n rhaid rhoi sylw iddynt os ydym ni am wireddu’r cyfleoedd a ddaw yn sgil y rhaglen ddiwygio.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.