Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen (Gwanwyn 2021)

Mae’n hanfodol eich bod yn gwylio’r cyflwyniad hwn yn gyntaf cyn symud ymlaen i edrych ar yr astudiaethau achos isod. Mae’r cyflwyniad yn cynnwys syniadau ar sut i ddatblygu sgiliau llafaredd a chyfathrebu plant ifanc ynghŷd a rhyngweithiad cymdeithasol, yn yr ysgol a gartref.

​‘Darparu profiadau dysgu cyfoethog i ddatblygu sgiliau llafaredd disgyblion, pan yn yr ysgol a gartref’.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.
Cyflwyniad Ysgol Bro Alun, Gwersyllt

Cyflwyniad Ffederasiwn Dyffryn Dulas, Corris ac Ysgol Pennal
Cyflwyniad o Fideos Ysgol Y Gelli, Caernarfon
Cyflwyniad rhaglen 'Helpwch Eich Plentyn i Ddysgu Darllen' gan Addysg Oedolion Cymru