Newyddlenni ‘Y Gymraeg’

Newyddlenni ‘Y Gymraeg’

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Newyddlenni ‘Y Gymraeg’ Yn ystod y cyfnod clo fe greoedd Tîm Cymraeg fel pwnc Uwchradd GwE gyfres o Newyddlenni sy’n coladu gwahanol adnoddau defnyddiol yn y Gymraeg i athrawon Cymraeg...
Gwefeillio

Gwefeillio

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Gwefeillio Lluniwyd GWEfeillio er mwyn cefnogi disgyblion i siarad, gwrando a rhyngweithio â’i gilydd ar lein. Mae GWEfeillio’n digwydd trwy TEAMS sy’n rhan o feddalwedd Hwb, rhyngwyneb diogel sy’n...
Newyddlenni ‘Y Gymraeg’

Y Gymraeg yn CA4

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Y Gymraeg yn CA4 Adnoddau i gefnogi datblygiad y Gymraeg yn CA4. Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu. Adnoddau trawsrhanbarthol Mae’r tudalennau Sway isod yn cynnwys cyfres o ddolenni i...
Newyddlenni ‘Y Gymraeg’

Y Gymraeg yn CA3

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Y Gymraeg yn CA3 Adnoddau i gefnogi datblygiad y Gymraeg yn CA3. Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu. Adnoddau trawsrhanbarthol Mae’r tudalennau Sway isod yn cynnwys cyfres o ddolenni i...
Newyddlenni ‘Y Gymraeg’

Y Gymraeg yn CA2

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Y Gymraeg yn CA2 Adnoddau i gefnogi datblygiad y Gymraeg yn CA2 Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu. Delwedd i'r dychymyg Linc i’r adnodd – Bydd angen mewngofnodi i Hwb...
Newyddlenni ‘Y Gymraeg’

Y Gymraeg – Modelau Cyfnod Sylfaen

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Y Gymraeg – Modelau Cyfnod Sylfaen Modelau dysgu o bell a dysgu cyfunol i gefnogi a datblygu’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu. Modelau dysgu...