Gwefeillio

Lluniwyd GWEfeillio er mwyn cefnogi disgyblion i siarad, gwrando a rhyngweithio â’i gilydd ar lein. Mae GWEfeillio’n digwydd trwy TEAMS sy’n rhan o feddalwedd Hwb, rhyngwyneb diogel sy’n caniatâu i blant siarad ac ymateb i’w gilydd dros y We gan wneud hynny ym mhresenoldeb aelodau staff yr ysgol.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.