Clipiau Cryno

Gan ddilyn themâu Dysgu Proffesiynol, mae’r adnoddau cryno hyn yn sesiynau byr,  penodol, ryw 20 munud o hyd. Gall pob ymarferydd ddefnyddio’r adnoddau hyn a’u bwriad yw cefnogi trafodaethau staff ar lefel ysgol gyfan ac adrannol. Mae pob sesiwn wedi’i rhannu yn gyfres o fideos byr animeiddiedig fel ei bod hi’n haws llywio drwy’r cynnwys. Mae llawlyfr i gyd-fynd â phob sesiwn sy’n llawn syniadau am weithgareddau i hwyluso trafodaethau pellach yn eich ysgol. Ar ddiwedd pob un o’r sesiynau byrion hyn, mae ychydig o fideos gan benaethiaid a staff yn rhannu eu profiadau a’r dysgu yn eu lleoliadau nhw.   

Cynnig Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol

Sut i ddefnyddio'r rhestrau chwarae

Rhestrau Chwarae

Arwain Newid 1a

 

Beth yw’r achos dros newid?

Y broses emosiynol o newid – Camau Pontio Bridges

Y broses emosiynol o newid – Kübler Ross Change Curve

Diffusions of Innovation Theory:  Y Gromlin Fabwysiadu

Cyfle i glywed ysgolion yn rhannu eu profiadau

 

Arwain Newid 1b

 

Embracing Change—Jason Clarke

Grymoedd yn gweithredu o blaid ac yn erbyn newid

Model ymddygiad, ffactorau sydd eu hangen ar gyfer newid —BJ Fogg

Sut ydym ni’n delio gyda gwrthwynebiad? (Model SCARF)​

Rheoli newid cymhleth

Cyfle i glywed ysgolion yn rhannu eu profiadau

Gweledigaeth 2a

Beth yw datganiad gweledigaeth?

Gweledigaeth o fewn y gwaith Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu

Ymateb ysgolion i’r pandemig: Simon Breakspear

Myfyrio ar yr hyn y gallwn ni ddysgu o
weithio drwy’r pandemig

Gweledigaeth yn eich ysgol

Cyfle i wrando ar ysgolion yn rhannu eu profiadau

Gweledigaeth 2b

Gweledigaeth Cwricwlwm i Gymru

Y Cylch Euraidd – Simon Sinek

Y Cylch Euraidd mewn lleoliad ysgol

Ymwneud â rhanddeiliaid i ddatblygu gweledigaeth sy’n seiliedig ar y Pedwar Diben

Cyfle i wrando ar ysgolion yn rhannu eu profiadau