Uned Pontio Ffrangeg

Gwybodaeth

 • Ysgol – Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn
 • Oedran – CA3 – Blwyddyn 7
 • Iaith – Dwyieithog
 • Hyd y weithgaredd – 3 awr

Disgrifiad o’r gweithgareddau

Uned o waith rhyngweithiol sy’n cyflwyno Ffrangeg i ddisgyblion blwyddyn 6 sydd yn trosgwyddo i’r ysgol uwchradd. Mae’r athrawon Ffrangeg yn cyflwyno eu hunain yn rithiol ac yn cyflwyno agweddau Ffrengig fel yr wyddor, bwydydd, lliwiau a llawer mwy. Mae tasgau i’r disgyblion gwblhau ar lein yn ddigidol a chyfarwyddiadau a chysylltiadau i wybodaeth Ffrengig. Mae cyfarwyddiadau ar sut i greu y math yma o ddogfen gan yr athrawes yn ogystal.

Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Llythrennedd

 • Trawsieithu, Gwrando am ystyr
 • Datblygu geirfa
 • Gwrando i ddeall
 • Ymwybyddiaeth ffonolegol a ffonomeg
 • Eglurder a geirfa
 • Geirfa, sillafu, gramadeg

Digidol

 • Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol
Image - "France Flag - Paris" by sarowen is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.
Uned Trosi Ffrangeg