Mabolgampau

Mabolgampau

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Mabolgampau Ysgol– Ysgol y GelliBlwyddyn – 3 a 4Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad – Iechyd a lles, Mathemateg a rhifedd Trosolwg o’r CynnwysUned o waith trawsgwricwlaidd ar...
Y Gemau Olympaidd

Y Gemau Olympaidd

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Y Gemau Olympaidd Ysgol– Ysgol HenblasBlwyddyn – 5 a 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad  – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu , Mathemateg a rhifedd Trosolwg o’r...
Cyfranogiad

Cyfranogiad

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Cyfranogiad Ysgol – Ysgol BotwnnogOed – CA4Pwnc – Addysg GorfforolIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 1-3 awrUned TGAU – U5 Disgrifiad Casgliad o gyflwyniadau, deunyddiau darllen, dolenni...
Chwaraeon Cymru

Chwaraeon Cymru

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Chwaraeon Cymru Ysgol – Ysgol Uwchradd Tywyn, Meirionnydd, GwyneddOed– Blwyddyn 10 ac 11Iaith – Cymraeg a Saesneg Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 4-6 awrTeitl yr adnodd –  Chwaraeon...