Cyfranogiad

Ysgol – Ysgol Botwnnog
Oed – CA4
Pwnc – Addysg Gorfforol
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser i orffen y gwaith – 1-3 awr
Uned TGAU – U5

Disgrifiad

Casgliad o gyflwyniadau, deunyddiau darllen, dolenni i glipiau fideo a chwestiynau enghreifftiol ar themau sy’n ymwneud â chyfranogiad mewn chwaraeon:

· Hiliaeth o fewn chwaraeon
· Merched mewn chwaraeon
· Modelau rôl

Sgilau Trawsgwricwlaidd

Llythrennedd
Darllen a deall

Rhifedd
Trafod data