Rhaglenni ymyrraeth – Adolygiad o dystiolaeth

Bu ymchwilwyr y Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI), Prifysgol Bangor a’r Centre for Educational Development, Appraisal and Research (CEDAR), Prifysgol Warwick yn gweithio gyda GwE i adolygu a chasglu’r dystiolaeth a’r wybodaeth sydd ar gael, ar hyn o bryd, yn erbyn ystod o raglenni addysgu academaidd a lles. Rydym wedi cyflwyno’r canfyddiadau yn ôl pedwar maes allweddol: rhaglenni ymddygiad a llesiant; rhaglenni llythrennedd; rhaglenni rhifedd; a rhaglenni llythrennedd a rhifedd ar-lein. Dylid dehongli’r canfyddiadau a gyflwynir yn y pedwar adolygiad ochr yn ochr â’r ddogfen cwestiynau cyffredin isod.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.