Cymorth Cymwysterau Digidol

Cymorth Cymwysterau Digidol

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol Adnoddau Marchnad CiG English Yn ôl Croeso i’r adran adnoddau ar y cyrsiau amrywiol y mae athrawon ym Gogledd Cymru yn eu haddysgu i’n dysgwyr. Os hoffech ofyn am adnodd neu os hoffech rannu adnodd...
Podlediad Cadernid Digidol

Podlediad Cadernid Digidol

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Podlediad Cadernid Digidol Mae’r podlediad Cadernid Digidol GwE bellach yn fyw. Gallwch wrando ar y podlediad yma neu drwy chwilio am ‘Cadernid Digidol’ ar eich platfformau podlediad...
Model SAMR

Model SAMR

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Model...
Strategaeth Dysgu Digidol

Strategaeth Dysgu Digidol

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol Adnoddau Marchnad CiG English Yn ôl Strategaeth Dysgu Digidol Dyma adnodd sydd wedi ei greu i alluogi ysgolion i lunio strategaeth dysgu digidol ysgol gyfan. Mae’n canolbwyntio ar broses 3 cham sydd yn: Llunio...