Strategaeth Dysgu Digidol

Dyma adnodd sydd wedi ei greu i alluogi ysgolion i lunio strategaeth dysgu digidol ysgol gyfan. Mae’n canolbwyntio ar broses 3 cham sydd yn:

  • Llunio gweledigaeth ar gyfer y maes
  • Cynllunio profiadau amrywiol a phwrpasol i ddatblygu cymhwysedd digidol y dysgwyr
  • Sefydlu prosesau effeithiol ar gyfer monitro ac arfarnu’r maes er mwyn sicrhau gwelliant parhaus

Dyma ychydig o luniau i roi blas i chi o’r adnodd:

Gallwch ddefnyddio’r adnodd yn ei gyfanrwydd neu defnyddio adrannau ohono; mae’n adnodd hyblyg sy’n rhoi strwythyr i ysgolion ei ddefnyddio er mwyn gwella’i darpariaeth dysgu digidol.

Mae’r adnodd wedi ei greu ar Google Sites.