Papurau Arweiniol Project Shirley Clarke

Papurau Arweiniol Project Shirley Clarke

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Papurau Arweiniol Project Shirley Clarke Isod, mae’r papurau arweiniol sydd eisoes wedi eu rhannu gydag ysgolion y prosiect. Mae ynddynt grynodeb o ymchwil i feysydd penodol, arweiniad ar sut i’w...
Cyflwyniadau Project Shirley Clarke

Cyflwyniadau Project Shirley Clarke

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Cyflwyniadau Project Shirley Clarke Mae‘r cyflwyniadau isod yn addasiadau o gynnwys diwrnod hyfforddi 2 i Athrawon Haen 3 Prosiect Rhanbarthol Asesu Ffurfiannol (Shirley Clarke). Wedi dweud hynny, maent...