Papurau Arweiniol Project Shirley Clarke

Isod, mae’r papurau arweiniol sydd eisoes wedi eu rhannu gydag ysgolion y prosiect.

Mae ynddynt grynodeb o ymchwil i feysydd penodol, arweiniad ar sut i’w ddatblygu gyda staff yn yr ysgol a hefyd ddiffiniadau o arferion da fydd o gymorth wrth annog trafodaeth am sefyllfa bresennol ysgol a chamau nesaf posib.