Cyflwyniadau Project Shirley Clarke

Mae‘r cyflwyniadau isod yn addasiadau o gynnwys diwrnod hyfforddi 2 i Athrawon Haen 3 Prosiect Rhanbarthol Asesu Ffurfiannol (Shirley Clarke).

Wedi dweud hynny, maent yn addas ar gyfer eu defnyddio mewn unrhyw ysgol sy’n dymuno eu defnyddio i sbarduno neu ail gychwyn trafodaeth neu ymchwil i wahanol agweddau o asesu ffurfiannol. Mae yma gyfleoedd i ystyried asesu ffurfiannol yng nghyd-destun dysgu cyfunol a hefyd addysgeg yn ein paratoadau at Gwricwlwm i Gymru.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.