Exposition Writing: Cycling

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor, Gwynedd
Oed – Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Saesneg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 4-6 awr
Teitl yr adnodd – Exposition Writing: Cycling

Disgrifiad o’r adnodd

Dilyniant strwythuredig o weithgareddau byrion sy’n paratoi disgyblion at ysgrifennu esboniad ar y thema ‘Seiclo’. Mae’r disgyblion yn cael cyfleoedd i ddarllen a deall, prawf ddarllen a chraffu ar atebion enghreifftiol yng nghyd-destun cynllun marcio arholiad. Ceir hefyd canllawiau cynllunio ac ysgrifennu traethawd. Mae datblygu medrau prawf ddarllen a hunanasesu’r disgyblion yn ganolog i’r gwaith. Mae’r awdur yn argymell bod athrawon yn modelu’n effeithiol ‘mlaen llaw er mwyn sicrhau bod gan y disgyblion dealltwriaeth o ofynion ysgrifennu esboniadol

Cwrs TGAU – Saesneg U2

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.