Cyflwyniadau Gweminar Gwyddoniaeth Mai 2021

Dyma gasgliad o’r cyflwyniadau oedd yn ran o weminar Gwyddoniaeth Cynradd ym Mai 2021.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Ysgol Porth Y Felin

Cyflwyniad i sut mae ysgol wedi mynd ati i ddechrau arbrofi gyda datblygu gwyddoniaeth yn y cwricwlwm newydd

Sleidiau PSTT

Trosolwg o waith yr ymddiriedolaeth PSTT sydd yn gweithio gyda ysgolion ar draws y rhanbarth ac yn cynnig nifer o adnoddau gwyddoniaeth cyfoethog yn y ddwy iaith.

Tasgau Tanio

Trosolwg o dasgau sydd yn tanio brwdfrydedd ac yn arwain at waith gwyddonol ymchwiliol.

Marc Safon PSQM

Trosolwg o farc safon gwyddoniaeth i ysgol ymgeisio amdani gan gynnwys bwrsariaeth sydd ar gael tuag at y costau.

Great Science Share

Gwybodaeth am y digwyddiad cyffroes yma.

Linciau

Cysylltiadau i’r safleoedd y soniwyd amdanynt yn ystod y gweminar.