Cwisiau amrywiol (Microsoft Forms)

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor, Gwynedd
Oed– CA3 a CA4
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 7+ awr
Teitl yr adnodd – Cwisiau amrywiol (Microsoft Forms)

Disgrifiad o’r adnodd

Cwisiau amrywiol ar gyfer “Microsoft Forms” er mwyn helpu disgyblion i ymarfer eu medrau rhifedd ac adolygu. Mae modd defnyddio’r botwm ‘Duplicate it’ er mwyn defnyddio’r cwisiau yn eich ysgolion. Mae’r adnodd yn cynnwys dolenni at y cwisiau canlynol:

· Ffurf Safonol

· Ffigurau Ystyrlon.

· Nfed Term

· Amnewid mewn algebra

· Ffracsiynau, degolion a chanrannau cywerth

· Defnyddio lluosyddion gyda chanrannau.

· Newid Unedau (cymysg)

· Newid Unedau (mm, cm, m, km)

· Lluosi a rhannu rhifau negatif.

· Onglau Polygon

· Casglu termau algebra

· Ffracsiynau cywerth

· Lluosi a rhannu degolion efo 10, 100 a 1000

· Rhifau Negatif

· Cwis Rhif

· Y Cwis Nadolig Mathemateg

· Canrannau

· Cymarebau

· Talgrynnu

· Ffigur Ystyrlon

Maes Dysgu a Phrofiad

Mathemateg a Rhifedd

Medrau

Rhifedd

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Cwisiau amrywiol (Microsoft Forms)