Arweiniad Dysgu o Bell

Arweiniad Dysgu o Bell

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Arweiniad Dysgu o Bell Dyma arweiniad GwE sy’n gosod y cyd-destun a’r rhesymeg dros y modelau dysgu o bell. Awgrymir mai dyma’r man cychwyn ar gyfer ymarferwyr wrth ymgyfarwyddo...
Arweiniad Dysgu o Bell

Dysgu o Bell – Modelau Uwchradd

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Dysgu o Bell – Modelau Uwchradd Dyma fodelau dysgu o bell ar gyfer y sector uwchradd. Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu. CA3 MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 CA4 Model 1 Model 2 Model 3...
Arweiniad Dysgu o Bell

Dysgu o Bell – Cynradd

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Dysgu o Bell – Cynradd Yn dilyn cyhoeddiad bod ysgolion Cymru i gau diwedd Mawrth bu timau o GwE yn cydweithio gyda chydweithwyr o Estyn a’r consortia eraill ar greu modelau a gweithgareddau...