Canllawiau dysgu cyfunol – Uwchradd

Mae’r canllaw hwn yn ganllaw cryno, cydlynol ac ymarferol ar gyfer dysgu cyfunol i athrawon ac arweinwyr. Mae’n darparu diffiniadau clir, yn helpu i nodi’r cyfleoedd a’r heriau trwy gwestiynau strategol i’w hystyried ac yn cefnogi athrawon i ddatblygu darpariaeth ac ymarfer. Mae’n cynnwys

• Tasgau ac ystyriaethau allweddol i arweinwyr uwch a chanolig wrth gynllunio ar gyfer dysgu cyfunol

• Modelau o ddysgu cyfunol sy’n tynnu sylw at gryfderau pob un

• Canllawiau manwl i arweinwyr pwnc ac athrawon ar gynllunio dysgu cyfunol yn seiliedig ar arfer gorau gan gynnwys cysylltiadau uniongyrchol â’r ymchwil ddiweddaraf

• Enghreifftiau pwnc ar gyfer Iaith Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg, Mathemateg, Gwyddoniaeth a Hanes

• Adolygiad o’r offer digidol sydd ar gael i gefnogi dysgu cyfunol