Yr Ynys

Ysgol – Ysgol LLanbedrog
Oedran – BL 3 a 4
Iaith –  Cymraeg
Hyd y weithgaredd– 7+hours

MDaPh –  Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Dyniaethau

 

Casgliad o weithgareddau trawsgwricwlaidd yn deillio o thema Yr Ynys gyda’r sylw yn cychwyn o fyd Mor Ladron i fod yn ceisio goroesi ar ynys.

 

Llythrennedd

  • Datblygu geirfa
  • Strategaethau darllen
  • Deall, ymateb a dadansoddi
  • Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau

        

 

Digidol

  • Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol Creu cynnwys digidol,
  • Datrys problemau a modelu