Yr atom, strwythur electronig a’r Tabl Cyfnodol

Ysgol – Ysgol Bro Idris
Oed – CA4
Pwnc – Cemeg
Iaith – Cymraeg
Amser i orffen y gwaith – 4-6 awr

Uned TGAU – U1

Disgrifiad
Casgliad o daflenni gwaith:
1. Yr Atom
2. Yr atom a’r strwythur electronig
3. Y Tabl Cyfnodol
4. Ffurfiant ionau
5. Priodweddau ffisegol
6. Cyflwr mater a’r nwyon nobl