Yr Ail Ryfel Byd

Ysgol – Pen y Bryn, Bethesda
Blwyddyn – 3 – 6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Gweithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Dyniaethau
Maes Dysgu a Phrofiad 2 – Celfyddydau mynegiannol

Trosolwg o’r Cynnwys
Amrywiaeth o dasgau sy’n astudio bywydau pobl yn ystod y cyfnod ac effeithiau’r rhyfel ar wahanol wledydd a’u pobl.

Llythrennedd
Trawsieithu
Gwrando am ystyr
Datblygu geirfa
Gwrando i ddeall
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi
Eglurder a geirfa
Diben
Gofyn

Rhifedd
Dealltwriaeth gysyniadol
Mesur
Dehongli data

Digidol
Hunaniaeth, delwedd ac enw da
Iechyd a lles
Cyfathrebu
Cydweithredu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol