Yn yr Ardd

Ysgol– Ysgol Y Gelli
Blwyddyn – 3 a 4
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Weithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Celfyddydau mynegiannol
Maes Dysgu a Phrofiad 2 – Gwyddoniaeth a thechnoleg

Trosolwg o’r Cynnwys
Uned o waith trawsgwricwlaidd ‘Yn yr Ardd’ ar gyfer Bl 3 a 4. Pwyslais ar weithgareddau y tu allan.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.