Y System Cylchrediad Dynol

Ysgol – Ysgol Botwnnog
Oed – CA4
Pwnc – Gwyddoniaeth: Bywydeg
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser i orffen y gwaith – 1-3 awr
Uned TGAU – Bywydeg

Disgrifiad

Cyfres o wersi dwyieithog ar y System Cylchrediad Dynol (Bioleg) ar gyfer cwrs Gwyddoniaeth Ddwyradd. Rhifau yn gysylltiedig â threfn addas ar gyfer cyflwyno’r tasgau. Mae yna glipiau fideo a chwis i wirio dealltwriaeth wrth symud trwy’r uned.