Y Normaniaid yn ymosod ar Gymru

Ysgol – Ysgol Botwnnog
Oed – CA3
Iaith – Cymraeg a saesneg
Amser i orffen y gwaith – 1 awr
MDPh – Dyniaethau

Disgrifiad
Adnodd ar Y Normaniaid yn ymosod ar Gymru gyda chyfres o dasgau ar Google Slides.

Sgilau Trawsgwricwlaidd
Llythrennedd
Gwrando am ystyr,
Datblygu geirfa,
Deall, ymateb a dadansoddi,
Gofyn cwestiynau,
Geirfa, sillafu, gramadeg

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.