Y GIG – Byw yn Iach

Teitl yr Adnodd: Y GIG – Byw yn Iach

Ysgol: Gwaun Gynfi
Blwyddyn: 3 – 6
Cyfrwng: Cymraeg
Hyd y Weithgaredd: 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1: Dyniaethau
Maes Dysgu a Phrofiad 2: Iechyd a Lles

Trosolwg o’r Cynnwys:
Cymysgedd o dasgau yn seiliedig ar waith y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol

Llythrennedd:
Trawsieithu
Datblygu geirfa
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi
Diben
Gofyn cwestiynau
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau

Rhifedd:
Dealltwriaeth gysyniadol
Cymhwysedd strategol
Casglu data
Cynrychioli data
Dehongli dataDehongli data

Digidol:
Iechyd a lles
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol
Creu cynnwys digidol
Gwerthuso a gwella cynnwys digidol