Y Gaeaf

Teitl yr adnodd – Y Gaeaf
Ysgol – Ysgol Tregarth
Oed – Meithrin a Derbyn
Iaith – Cymraeg
Amser i orffen y gwaith – 4 – 6 awr
MDPh – Gwyddoniaeth a thechnoleg, Celfyddydau mynegiannol, Dyniaethau

Disgrifiad
Casgliad o weithgareddau trawsgwricwlaidd ar y thema ‘Y Gaeaf’ ar gyfer Meithrin a Derbyn. Rhannwyd y taflenni gyda’r rhieni ar gychwyn wythnos drwy ddefnyddio classdojo a thasgau ar Purple Mash. Roedd cyfle hefyd i rannu clipiau fidio yn cyflwyno llythrennau, rhifau a mathemateg pen yn ystod yr wythnos. Rhannu’r taflenni gyda’r rhieni ar gychwyn yr wythnos.

Sgiliau Trawsgwricwlaidd
Llythrennedd
Datblygu geirfa
Gwrando i ddeall

Rhifedd
Y system rif

Digidol
Cyfathrebu