Y Crocodeil Anferthol

Ysgol– Ysgol Bethel

Oedran – Bl 4 a 5

Hyd – 7+awr

MDaPh – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Celfyddydau mynegiannol 

 

Uned llafar, darllen ac ysgrifennu ar y crocodeil anferthol addas ar gyfer blynyddoedd 4 a 5 sy’n arwain at ysgrifennu blog (Cymraeg)

 

 

Llythrennedd 

 • Datblygu geirfa 
 • Strategaethau darllen 
 •  Deall, ymateb a dadansoddi 
 • Eglurder a geirfa 
 • Diben 
 • Geirfa, sillafu, gramadeg
 • Cysyllteiriau a chystrawen 
 • Atalnodi 
 • Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau 

 

Digidol

 • Cyfathrebu 
 • Cydweithredu 
 • Cyfnewid a rhannu gwybodaeth 
 • Creu cynnwys digidol
 • Gwerthuso a gwella cynnwys digidol 

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.