Y Chwarel

Ysgol – Ysgol y Gelli
Oed – Blwyddyn 1 a 2
Iaith – Cymraeg
Amser i orffen y gwaith – 7+ awr
MDPh – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Dyniaethau, Celfyddydau mynegiannol

Disgrifiad
Uned o waith dros gyfres o wythnosau ar thema’r Chwarel i Blwyddyn . Cynlluniau wythnosol a chyfres o fidios i sbarduno gwaith yr wythnos. Y plant yn cyflwyno y gwaith i gyd ar Google Classroom drwy Google Docs, drwy dynnu llun/ cyflwyno clipiau fidio o’r gwaith. Rhyddid iddynt gyflwyno yn eu ffordd eu hunain.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.