Tori James yn Concro Everest

Ysgol – Ysgol Llanbedrog
Oedran – BL 3-4
Iaith – Cymraeg
Hyd y gweithgaredd – 4-6 awr
Teitl yr adnodd – Tori James yn Concro Everest

MDPh 1 – Dyniaethau
MDPh 2 – Gwyddoniaeth a thechnoleg

Disgrifiad gan gynnwys gweithgareddau dysgu cyfunol

Gwaith trawsgwricwlaidd yn deillio o stori Tori James, merch o Gymru sy’n cyrraedd copa Everest.

Sgiliau trawgwricwlaidd

Llythrennedd

– Datblygu geirfa,
– Deall, ymateb a dadansoddi
– Geirfa, sillafu, gramadeg
– Cynllunio a threfnu at wahanol ddibenion, cynulleidfaoedd a chyd-destunau

Rhifedd

Dealltwriaeth gysyniadol

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Tori James yn Concro Everest