TGAU Cymraeg Ail Iaith : Gweithgareddau adolygu

Ysgol – Ysgol Uwchradd Connah’s Quay, Fflint
Oedran – Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser sydd ei angen i gyflawni’r tasgau: 4-6 awr
Teitl yr adnodd – TGAU Cymraeg Ail Iaith : Gweithgareddau adolygu

Disgrifiad o’r adnodd

Casgliad o adnoddau i hyrwyddo dysgu annibynnol wrth i ddisgyblion ddysgu cofio geirfa allweddol a phatrymau brawddegau. Mae’r casgliad yn cynnwys trefnydd gwybodaeth a gweithgareddau adolygu fel ‘battleships’, anagramau, heriau’r wyddor, dyfalu pwy a.y.b. Gellir defnyddio’r rhain fel gweithgareddau cychwynnol neu lawn i ailadrodd dysgu blaenorol ac ymarfer sgiliau cyfieithu. Mae’r awdur yn nodi y gellir defnyddio’r deunyddiau hyn yn ystod gwersi ‘byw’ i hyrwyddo cydweithredu gan gymheiriaid. Defnyddiwyd Jamboard yn llwyddiannus i gefnogi’r gweithgaredd llongau rhyfel.

Cwrs TGAU

Cymraeg Ail Iaith – U1, U2, U3, U4